Lönsamheten går ner

Efter förra årets toppar börjar nu sågverkens lönsamhet att försämras. Det visar en genomgång av de större företagens halvårsresultat.


SCA
Trä
VidaSetraSödra WoodHolmen
Trä
Stora
Enso WP
Bergs
Timber
Oms (milj kr)
3405 (3349)3388 (3495)2383 (2359)3090 (2796)928 (917)8614 (8699)1798 (1078)
Rör res (milj kr)
351 (293)434 (477)117 (233)265 (310)83 (115)687 (803)98 (87)
Rörelsemarg (%)10 (9)13 (14)5 (10)9 (11)9 (12)8 (9)5 (8)

Marknaden började försämras i slutet av oktober i fjol och trävarumarknaden under det andra kvartalet i år har varit mer avvaktande än det första kvartalet.

Den svaga svenska kronan håller uppe omsättningen och hjälper upp resultaten. Men eftersom de sänkta trävarupriserna inte till fullo slagit igenom i resultatrapporterna, flaggar branschfolk för att lönsamheten kan försämras ytterligare under hösten. Under hösten ska också Brexit äga rum, samtidigt som handelskriget mellan USA och Kina fortsätter.

God timmertillgång i både Sverige och Centraleuropa gör att många skogsägare avverkar, trots att sågverken inte längre säljer trävarorna lika lätt och till lika höga priser. Osäkerheten kring hur mycket insektsskadat virke som kan förväntas skapar en osäkerhet i marknaden. Furumarknaden ses dock som mer stabil.

Priset på timmer har gått ner i Sverige under våren och sommaren och kommer delvis att kompensera för de lägre försäljningspriserna.