Grönt är gult och rött

En bild säger mer än tusen ord. Så säger vi ofta och ibland är det sant. Häromdagen fick jag plötsligt en bild i min telefon och det tog en stund innan jag förstod vad den föreställde. När jag gjorde det blev jag alldeles förskräckt. 

Den föreställer nämligen skog i Alberta i västra Kanada och allt som borde vara grönt är rött eller gult på grund av de massiva insektsangreppen.

Under många år har jag läst rapporter och hört föredrag där insatta personer berättat om det besvärliga läget i skogen i Kanada när insekten mountain pine beetle äter sig från väster till öster. Men omfattningen av problemet har varit svår att ta till sig.

Den dag jag fick bilden av Jan Hedberg som anordnar skogsresor i Kanada var jag på väg till min egen skogsfastighet i södra Sverige för att kontrollera barkborreläget. Bilden från Kanada visar ett skräckscenario som blivit verklighet.

Det senaste året har det också blivit tydligt hur det påverkar skogsindustrin, inte minst de kanadensiska sågverken. När trävarupriserna i USA gått ner från sina toppnivåer har sågverk i västra Kanada blivit så olönsamma att de måste minska produktionen. 

Under några år har industrin haft god tillgång på billigt virke. Skog i västra Kanada är huvudsakligen statligt ägd och priset på insektsskadat timmer har satts mycket lågt. Men de senaste åren har det skett en förändring och råvarupriserna har de senaste nio åren mer än fördubblats. 

Skogsindustrijätten Canfors köp av Vida är ett bevis på att insekterna även påverkar industrin i Sverige. Canfor kan inte längre expandera i British Columbia utan måste göra det någon annanstans. Ur ett globalt perspektiv är timret visserligen dyrt i Sydsverige, men priset är förhållandevis stabilt och timret håller lika hög kvalitet som i Kanada.

I Centraleuropa härjar för närvarande granbarkborren och skadorna är enorma. Det här påverkar också svenska skogsägare eftersom mängder av billiga trävaror pumpas ut på den globala marknaden och sänker priset på svenskt timmer.

I Sverige är vi många små enskilda skogsägare som håller god koll på vår skog. Vi har bra lagar och regler att följa när det gäller hantering av vindfällen och barkborreskadad skog. Även om vi har haft stora angrepp både ifjol och i år, är det ändå en hel del som talar för att vi har större möjligheter att hålla insekterna i schack. 

Men både skogsägare och industri måste hålla sig alerta och fortsätta ta problemen på allvar. Vi vill inte ha skog som ser ut som den i västra Kanada och inte heller som den i Centraleuropa just nu: 

https://www.linkedin.com/posts/birgittasennerdal_dieses-video-aus-der-umgebung-von-schierke-activity-6570591074765553664-vZTz