Skogen räcker till

De senaste åren har budskapet från skogsindustrin varit att skogen inte räcker till. I takt med att vi alla inser att vi måste ställa om samhället till att bli mer fossilfritt vill många använda skogen som råvara till produkter som inte ses som traditionella skogsindustriprodukter. 

Tydligt budskap

Industrin har lyckats bra med att förmedla att mer skog måste användas för att vi ska få fossilfria produkter. När branschorganisationen Skogsindustrierna för en tid sedan anordnade Forum för bioekonomi var det den självklara utgångspunkten.

Jag ger mig inte in i debatten om äganderätt och hur mycket skog som inte brukas och vilken skog som bör brukas nu och i framtiden. Vad jag vill påpeka är att vi ofta pratar om råvaran, mer sällan om produkternas värde och försäljningspriser.

En initierad läsare uppmärksammade mig på detta och sa att anledningen helt enkelt kan vara att det kan bli olustig stämning i en företagsstyrelse om man tar upp ämnet försäljningspriser. Det kan ses som bristande förtroende för tjänstemän och vd. Lättare då att prata om höga inköpspriser och hur dessa ska hållas nere.

Försäljningspriser

Att få reda på företagens försäljningspriser är inte särskilt lätt. Jag gjorde en överslagsräkning för de största sågverksföretagen genom att dividera nettoomsättningen med produktionsvolymen. Men det blev inte jämförbart utan bara konstigt. I vissa företag finns förmodligen fraktkostnaderna med, i andra inte. Klart är i alla fall att de högsta försäljningspriserna låg på drygt 3000 kronor per kubikmeter netto. Är det bra? Tja, det är det kanske. Är det tillräckligt bra? Vi framhåller den svenska råvaran som speciell och av hög kvalitet, men utnyttjar vi till fullo dess potential? Tar vi tillräckligt mycket betalt för den?

Rätt betalt

Studerar man gamla trämöbler ingående ser man ofta att flera olika trädslag använts och att duktiga hantverkare gjort sitt yttersta för att de synliga delarna i lövträ ska vara blanka och tjusiga, medan resten är gran eller fur. Nu kokar vi lövveden och bulk-sågar granen och tallen. Ska vi fortsätta göra det även när kemiindustrin vill köpa virke? Skogsindustrin säger att skogen inte räcker till. Det är klart den gör. Den som betalar bäst kommer att få råvara. Det intressanta är att se vilken bransch det blir.