Toppår för sågverken

Under 2018 har sågverken tjänat pengar. Det står klart sedan de största företagen presenterat sina resultat. 

Intjäningssiffrorna är tresiffriga för sågverksföretagen för helåret 2018. Holmen Trävaror, Moelven Timber, SCA Trä, Stora Enso Wood Products, Setra, Södra Wood och Vidas sågverk har tjänat mellan 181-489 kronor per sågad kubikmeter under helåret 2018 (se tabell nedan).

Holmen Timber tjänade 282 kronor per kubikmeter, vilket kan jämföras med 97 kronor per kubikmeter för 2017.

– Helåret 2018 var väldigt bra. Också bra fjärde kvartalet var bra för trävaror, säger Johan Padel som är affärsområdeschef för Holmen Timber.

Skillnader mellan marknader

Sågverksföretagen är positionerade på olika marknader, och beroende på vilken marknad som är viktigast för dem har det fjärde kvartalet 2018 varit olika bra.

För Holmen är Skandinavien och England huvudmarknader och där har marknadsläget varit fortsatt bra. Holmen säljer en del till Nordafrika och Mellanöstern, men inte så mycket till Egypten (där priserna gått ner) utan mer till Algeriet och Saudiarabien. 

För några år sedan hade Holmen stora problem att få lönsamhet i det nybyggda sågverket i Braviken. Men nu bidrar det till att Holmen Timber gör ett bättre resultat än exempelvis SCA och Moelven.

– Braviken är på banan. Vi har fått till virkesförsörjningen ordentligt och kommit upp i volym, vilket ökar produktiviteten, konstaterar Johan Padel.

Braviken sågar numera både furu och gran och har en årstakt på 500000 kubikmeter.

Ytterligare investeringar

När sågverket byggdes 2010 talades om en kapacitet på 700000 kubikmeter. Men Holmen har under tidens gång fått konstatera att volym och lönsamhet inte alltid går hand i hand, och flera tilläggsinvesteringar har krävts. Nu satsar Holmen 170 miljoner kronor i justerverk och torkar för att i början av nästa år komma upp i en årstakt på 600000 kubikmeter.

För ett par år sedan köpte också Holmen klentimmersågverket i Linghem av Rörvik Timber. Linghem och Braviken ligger på några mils avstånd från varandra, och har blivit en bra kombination.

Hur ser det ut framåt för trävarumarknaden?

– Det är väldigt spännande och en viss osäkerhet. Priserna på lägre kvaliteteter har gått ner, men det har inte hänt så mycket med det bättre sortimentet, säger Johan Padel.

Överlag ser han positivt på 2019 och tycker att prisnedgångarna mest handlar om justeringar. Han konstaterar dock att det finns flera saker som man kan oroa sig för:

– Brexit och den svenska byggmarknaden och att det är trögare ute i världen och på väg att bromsa upp.

Sågverksresultat 2018

Holmen TrävarorMoelven TimberSCA TräStora Enso Wood ProductsSetraSödra WoodVidas sågverk
Nettooms. (milj kr)1747 (1562) 3263 (3118)6618 (5994)16636 (16077)4480 (4139)5474 (5106)5455 (4672)
Rörelseres. (milj kr)246 (80)344 (147)685 (443)1692 (1069)310 (159)608 (157)855 (453)
Rörelsemarg. (%)14 (5)11 (5)10 (7)10 (7)7 (4)11 (3)16 (10)
Intjäning (kr/m3)282 (97)254 (108)272 (171)343 (222)181 (99)338 (21)489 (265)
Sågad volym ( milj m3)0,873 (0,827)1,357 (1,357)2,52 (2,595)4,932 (4,926)1,708 (1,6)1,8 (1,841) 1,749 (1,707)

Fotnoter: Moelven Timber sågad volym 2018 är 2017 års siffra. SCA och Stora Enso redovisar leveranser av trävaror, inte produktion. Valutaomräkning för Stora Enso: 10,3 kr/eur för 2018 och 9,6 kr/eur för 2017.

Sågverksresultat 4:e kvartalet 2018

Holmen TrävarorMoelven TimberSCA TräStora Enso Wood ProductsSetra
Nettooms. (milj kr)419 (385)858 (824)1558 (1426)4119 (3897)1155 (1112)
Rörelseres. (milj kr)51 (16)109 (67)170 (128)434 (245)23 (52)
Rörelsemarg. (%)12 (4)13 (8)11 (9)10 (6)2 (5)

Fotnoter: Valutaomräkning för Stora Enso: 10,3 kr/eur under 4:e kv 2018 och 9,8 kr/eur för 4:e kv 2017.