Prissänkning i skuggan av dom om fjällnära skog

Södra sänkte i fredags priset på grantimmer med 25 kr/m3fub och med 15 kr/m3 fub på talltimmer. Med en försämrad trävarukonjunktur i sikte och ett högt rotstående lager, vill köparna minska sina risker och handla timmer till ett lägre pris. Men det är trots allt lite överraskande att Södra gör det samtidigt som massatillverkningen går så bra. Tror ledningen att medlemmarna bara tänker på äganderätt och inte alls på lönsamhet och att de inte tänker komma med några invändningar på kommande årsmöten i skogsbruksområdena?

Massavedspriset sänks visserligen inte och samtidigt som timmerpriserna sänks, passar Södra på att höja priset på bränsleved med 30 kronor per m3fub. Södra vill poängtera att olika slutprodukter har olika läge på marknaden, och att det måste avspeglas i råvarupriset. 

Men ärligt talat, i så fall skulle massavedspriset ligga mycket högre. Massapriset har legat på 1 230 dollar per ton sedan början av sommaren, vilket omräknat till svenska betyder drygt 11 000 kronor per ton. Det är väldigt, väldigt högt.

Massavedspriset har visserligen höjts under konjunkturuppgången, men ligger över tid på en låg nivå i förhållande till priset på slutprodukten. Idag ligger grundpriset i södra Sverige på 360 kr/m3 fub. Det är inte väldigt, väldigt högt sett ur ett lite längre perspektiv.

Äganderätten i fokus

Det senaste året har skogsägarföreningarna varit synnerligen aktiva i sitt opinionsarbete för äganderätten. Det är en viktig fråga. Men föreningarna borde ha kapacitet att jobba även med andra frågor. Som exempelvis den framtida lönsamheten i skogen för föreningarnas medlemmar. 

Under de senaste åren har det skett en förändring av sågverkskartan i Sverige. Företag har försvunnit, sågverk har köpts upp av konkurrenter och koncerner har köpts av utländska företag. Inte minst i södra Sverige lär det också komma fler förändringar.

Färre timmerköpare betyder sämre konkurrens. Vad fler utländska ägare betyder i ett längre perspektiv vet vi inte än, men vi vet att Siljan Group förra veckan gav besked om att lägga ner sitt hyvleri som producerar golv och paneler. Utländska ägare är geografiskt längre bort från verksamheten och att har förmodligen lättare att tänka rationellt och avveckla det som inte är lönsamt. 

Det är bra med lönsamma företag. Vad jag vill påpeka är att det händer mycket som påverkar skogsbrukarna som inte handlar om äganderätten. 

Minska avverkningarna

Med ett fortsatt stort intresse för avverkning, enligt Skogsstyrelsens statistik, kände sig Södra tvunget att signalera till medlemmarna att det är dags att slå av på takten i skogen. Så då gjorde Södra en liten sänkning. Lämpligt nog hade skogsägarrörelsen dagen innan vunnit en seger kopplad till ägande/brukanderätten mot Skogsstyrelsen om fjällnära skog. Det var lätt att smyga ut en prissänkning.

Men om vi nu går in i en lågkonjunktur, hur vore det om Södra verkligen tog en aktiv diskussion om lönsamheten för skogsbrukare. Det vore också sympatiskt om Södra höll fast vid ett högre grundpris på massaveden. Södra är en stor spelare på marknaden och skulle tvinga andra aktörer att hålla uppe priset. Massavedspriset är inte minst betydelsefullt för skogsbrukarens engagemang. Med ett högt massavedspris finns en morot att tillmötesgå massaindustrin och hålla igång gallringar.

Det är viktigt med äganderätt och brukanderätt. Men det spelar ingen roll om en skogsägare har rätt att bruka skogen hur den vill – om det inte är lönsamt att göra det.