Ta med marknaden i diskussionen om skogen

I onsdags höll Skogsstyrelsen seminarium om skogsproduktion i Växjö. Mycket folk hade samlats för att ägna en dag åt den nya rapporten som har förslag på åtgärder för att nå ökad produktion i skogen. Några veckor tidigare var jag också i Växjö, på en marknadsdag som arrangerades av Södra Sveriges Trävaruexportförening. Där diskuterades marknadsläget för de produkter som förädlats fram ur råvaran från den svenska skogen.

På väg hem från båda dessa dagar har jag suttit på tåget och tittat på reklam från Naturskyddsföreningen som finns på varje stolsrygg på X2000-tågen. Bilderna brukar variera något, men ofta är det ett enormt kalhygge med en fråga om det verkligen ska få se ut så här, och så en uppmaning att bidra ekonomiskt till föreningen.

Mitt samlade intryck är att det är mycket stuprörstänkande i frågor som rör skogen. Hur vore det om vi såg skogspolitikens jämställda mål, produktion och miljö, som en väv och inte som två vågskålar som hela tiden kämpade för att vara tyngst? (som rapporten om skogsproduktion uppmanar oss att göra). Och hur vore det om vi redan i skogen vågade prata marknad? För utan marknad – ingen lönsamhet.

I rapporten, som tagits fram av Skogsstyrelsen och skogsbranschen (som för övrigt var intressant), berörs framtidens produkter ganska ytligt, och likadant var det vid seminariet. Vad jag förstår var inte heller tanken att produkter och marknad skulle få ta stor plats, men hade det inte varit bra om de tagit lite mer plats? Nej, vi vet inte vilka produkter som efterfrågas om 60-70 år, och vi vet inte heller vilka krav som kunderna då ställer på kvalitet och miljömärkning. Men så länge vi inte med säkerhet vet att det är volymtillväxt som är det viktigaste, tycker åtminstone jag att det vore intressant att också prata kvalitet och nya produktmöjligheter och vad det betyder för plantval och skötsel.

Naturskyddsföreningen har varit med i den samverkansprocess som arbetat fram rapporten om skogsproduktion, men lämnat en avvikande mening. Vid seminariet i Växjö deltog också några medlemmar från Naturskyddsföreningen och framförde åsikter om nya trädslag och vattnet i skogen. Det var en polerad ton i diskussionen i Växjö, men jag fick inte intrycket att någon åkte därifrån med känslan av att olika åsikter på ett kreativt sätt brutits mot varandra.

Min fundering är: Vore det lättare att ha en bra diskussion om vi pratar miljöhänsyn av marknadsskäl? Vi kan förstås genast bestämma oss för att kunderna inte vet vilka krav de ska ställa på exempelvis ett hållbart skogsbruk. Men jag tycker att många företag har något att lära av mobiltelefontillverkarnas läxa, när Apple tog fram Iphone. Innan dess hade unga tjejers önskemål om snygg design avfärdats med argument som att teknikerna visste bäst vilka funktioner en telefon ska ha. Vi vet alla hur det gick med det.

Om det var så att diskussionen om skogen var konstruktiv och respektfull med intellektuell spänst skulle jag inte se något behov av att föra in marknaden. Men så är inte fallet, och vad har vi då att förlora?