Priserna pressas i Kina och Nordafrika

Nu pressas trävarupriserna i Kina och Nordafrika. Toppen på konjunkturcykeln kan ha passerats.

När Norra skogsägarna presenterar sitt resultat för årets första åtta månader är rörelseresultatet 104 miljoner kronor, vilket kan jämföras med 31 miljoner kronor för motsvarande period ifjol. Perioden har präglats av goda priser och hög efterfrågan på såväl sågade trävaror som massaved till massaindustrin. Men nu syns en avmattning på de för Norra viktiga marknaderna i Kina respektive Nordafrika.

– Det är bra och höga priser fortfarande, men antingen har vi passerat toppen prismässigt eller så är det en tillfällig platå innan det går upp igen, säger Erik Eliasson som är marknadschef på Norra skogsägarna.

Handelskriget med USA har lett till en oro i Kina.

– Det har dämpat hela den kinesiska marknaden, säger Pär Lärkeryd som är vd för Norra.

Det har varit en stadig prisuppgång på sågade trävaror i Kina under lång tid, men nu har lagernivåerna stigit och priserna sjunkit.

Konkurrens från Ryssland

Samtidigt har Ryssland ökat sin marknadsandel i Kina. I Ryssland finns mycket trävaror att hämta och Kina importerar den allra största volymen därifrån. Den starka kinesiska efterfrågan har de senaste åren drivit fram investeringar i sågverksindustrin i östra Ryssland, samt en högre avverkningsnivå i Rysslands östra regioner. Under 2017 var den totala avverkningen i Ryssland 190 miljoner kubikmeter, vilket var sex procent högre än 2016, skriver det amerikanska nyhetsbrevet Wood Resource Quarterly. Från 2013 till 2017 har avverkningsvolymerna i östra Ryssland ökat med 30 procent.

Till det kommer ett fördelaktigt valutaläge för de ryska sågverken.

– Den ryska valutan är svag och det betyder att ryska trävaror är billigare och då har ryska trävaror tagit marknadsandelar i Kina, säger Erik Eliasson.

Besvärligt i Nordafrika

Nordafrika är en annan viktig marknad för Norra skogsägarnas trävaror. Till Kina går mycket granträvaror och till Nordafrika går främst furuträvaror, men en försvagning i Kina påverkar ändå Nordafrika.

– När egyptierna hör att kineserna vill sänka priserna, då vill de också göra det. Det är mycket psykologi och det är förväntan om framtiden som styr, säger Pär Lärkeryd.

På övriga marknader, såsom Europa och USA, är efterfrågan på trävaror fortsatt hög. Men en dämpad efterfrågan i Kina kan påverka även på dessa marknader.

– Blir det segt i Kina hamnar mer volymer i Europa, säger Erik Eliasson.

Exporten av barrträvaror 2017 - totalt drygt 13 milj m3.  
sågade och hyvlade barrträvaror
Afrika2 176 000 m3
Kina878 000 m3
Totalt13 110 000 m3
varav sågade furuträvaror
Afrika1 902 000 m3
Totalt4 880 000 m3

Källa: SCB/Skogsindustrierna