Billerud Korsnäs skyller på massaveden

Massavedskostnaderna sätter press på förpackningstillverkaren Billerud Korsnäs. Budskapet när resultatet för tredje kvartalet presenteras är att försäljningsutvecklingen är god inom alla affärsområden och att den svaga svenska kronan gör att valutaeffekterna blir goda. Resultatet hade blivit bättre om inte massavedskostnaderna hade varit så höga.

Under det senaste årets besvärliga läge i skogen, då det i tur och ordning varit för blött, för mycket snö eller för torrt för att få ut tillräckligt mycket virke, är det just Billerud Korsnäs som i tydligaste ordalag påtalat problemen med detta – och att det kostar pengar.

Råvarukostnaden har gått upp för alla virkesförbrukande bolag men när halvårsresultaten presenterades var vinsterna för flera av dem skyhöga ändå. Betalningsförmågan för virket över tid är också mycket bättre för bruken än för sågverken. Kommer vi att se fler bolag med lönsamhetsproblem, eller är det speciellt för Billerud Korsnäs? Det får vi veta inom de närmaste veckorna när fler bolag presenterar sina rapporter. Men det speciella för Billerud Korsnäs är att bolaget inte äger så mycket egen skog som SCA, Holmen eller Stora Enso gör.

Nu finns pågående aktiviteter för att stärka råvarubasen – den inhemska och importen, sade koncernchef Petra Einarsson vid press- och analytikerträffen som hölls i samband med att rapporten presenterades. Hur det ska gå till återstår dock att se.

Billerud Korsnäs är delägare i Bergvik Skog, som ska dela upp sin skog mellan ägarna. Redan för ett år sedan var det högst tveksamt om Billerud Korsnäs har råd att köpa tillbaka sin skog. Vad som tillkommit därefter är att investeringen i en ny kartongmaskin i Gruvön blir mycket dyrare än beräknat. Om Billerud Korsnäs vill säkra mer råvara är det fel väg att släppa den skog som finns i Bergvik. Men bolaget verkar inte ha något val. Budskapet från koncernledningen är att Billerud Korsnäs inte tänker behålla skogen som finns inom Bergvik Skog. Samtidigt måste råvarutillgången säkras. Helst vill bolaget hitta en partner som äger – eller kanske deläger – skogen, men som ger Billerud Korsnäs tillgång till virket.

Inför nästa kvartal spår Billerud Korsnäs fortsatt stark efterfrågan, men mer begränsade möjligheter till ytterligare prisökningar på produkterna. Massavedkostnaderna väntas stiga.

Billerud Korsnäs Q3 2018    
Nettoomsättningen6054 miljoner kronor (5 544)
Justerat rörelseresultat540 miljoner kronor (717)
Justerad rörelsemarginal9 procent (13)