Stjärnorna rätt i USA – just nu

Jätteviktig, ganska viktig eller inte särskilt viktig. Alla svar är rätt när det gäller marknaden i USA.

Hur viktig är den amerikanska marknaden för den svenska sågverksindustrin? Frågan ställdes till publiken av en av talarna vid årets Virkesforum i Stockholm, Mathias Fridholm på SCA Wood. Svaren spände över allt från ”inte särskilt viktig” till ”väldigt viktig”. Mathias Fridholms eget svar var att USA-marknaden är jätteviktig. Men alla svar är rätt, beroende på vilket perspektiv man har, och det var förstås Mathias Fridholm medveten om.

Små volymer

Tittar vi på vilken volym trävaror som går till USA, är den i förhållande till den totala exporten inte särskilt stor. Det var den inte ens när den låg på toppnivåer 2005. Då var den 662 000 kubikmeter, vilket var cirka 5,5 procent av de svenska sågverkens totala export. Men indirekt är marknaden viktig. USA är ett enormt draglok på världsmarknaden för trävaror och när det byggs i USA påverkar det även Sverige.

Efter att ha sjunkit ordentligt efter finanskrisen har den svenska exporten till USA sakta men säkert stigit, för att förra året nå drygt 400 000 kubikmeter, eller cirka 3 procent av den totala svenska exporten (se tabell nedan). Den ser ut att öka ytterligare. Mathias Fridholm presenterade siffror som visar att volymen under första halvåret i år var 303 000 kubikmeter.

Det mesta rätt

Han sade dock att det förmodligen är svårt att öka volymerna ytterligare. I så fall skulle svenska sågverk vara tvungna att välja bort europeiska kunder. Annars är det mesta rätt för en export just nu. Stor efterfrågan, bra trävarupriser och en dollar som är värd uppåt 9 kronor gör att exporten blir väldigt lönsam.

Men att det inte är helt lätt att exportera till USA, vittnade Michel Vincent från Québec Forest Industry Council i Kanada om. Under årens lopp har det införts krav, tullar och andra handelshinder från USA:s sida.

Krångliga relationer

I Kanada ägs en hel del skog av staten och USA anklagar Kanada för att inte ha ett marknadsmässigt pris på timmer, vilket skulle gynna de kanadensiska sågverken.

Men i Québec är skogen mestadels privatägd, och där har alltid timmerpriset bestämts av marknaden. Ändå har mycket tid, energi och pengar har ändå under årens lopp gått åt för att leva upp till kraven från USA, konstaterade Michel Vincent. Han sade också att Sverige – eller EU – inte kan känna sig säker på att inte drabbas av liknande krav.

– Men det betyder inte att ett handelskrig hotar, lugnade Michel Vincent.

Det finns också något viktigt att komma ihåg, nämligen att USA inte är självförsörjande på trävaror.

– Därför måste landet importera, sade han.

Svensk export av sågade och hyvlade trävaror till USA
Årkubikmeter
201070 700
201187 900
201291 900
2013135 400
2014137 000
2015251 800
2016245 100
2017404 400

Källa: SCB/Skogsindustrierna