Nischade produkter räddning för småsågverk

Det handlade om att vinna eller försvinna för Rydaholm Träförädling i södra Småland. Nu har konkurrenterna blivit det nischade sågverkets kunder och ägarna tror på framtiden.

Rydaholm Träförädling ligger granne med flera av de stora sågverksföretagen i södra Sverige. Där är dragkampen hård om råvaran. För ett litet företag blir det svårt att konkurrera och lönsamheten var dålig.

– Över tid måste man ju tjäna pengar, konstaterar vd Bernt Martinsson.

För några år sedan bestämde sig företagsledningen för att det var dags att göra något radikalt åt situationen och nu har Rydaholm Träförädling en helt annan inriktning.

– Vi har gått från att vara ett dåligt fullföretag till att bli jättespecialiserade och vi känner verkligen att det är rätt väg, säger Bernt Martinsson.

De stora sågverken bygger vid sina moderniseringar ofta bort möjligheten att såga grövre virkesdimensioner. Men de behöver ändå kunna erbjuda sina kunder sortiment som kommer ur dessa, exempelvis grova, impregnerade bjälkar.

– Då lägger de det på oss istället, säger Bernt Martinsson.

Den totala produktionen är 30 000 kubikmeter sågad vara om året och råvaran är huvudsakligen tall. En tredjedel av produktionen är bjälkar, som ofta impregneras av kunderna och används i enkla konstruktioner utomhus, i exempelvis broar och hamnar. En tredjedel av produktionen är grovplank och resterande tredjedel är huvudsakligen emballagetillverkning.

2017 hade Rydaholm Träförädling en rörelsemarginal på 4 procent.

– Ändå har vi tagit stora kostnader de senaste åren med ombyggnader och investeringar, säger Bernt Martinsson.

I tabellen här nedan finns resultaten för 2017 för de sågverksföretag som redovisar kalenderår. Några av dem har en tvåsiffrig rörelsemarginal, men de flesta ligger lite lägre. Delårsrapporter för 2018 indikerar dock att sågverksbranschen generellt kommer att ha högre vinster i år.

Rydaholm Träförädling med sina nischade produkter kan inte riktigt dra nytta av den superkonjunktur som råder just nu.

– Men när konjunkturen svänger sen så är vi inte lika känsliga, säger Bernt Martinsson.

Så här gick det för sågverken 2017

Tabell över de sågverksföretag som redovisar kalenderår. En del av företagen har enbart sågverk, andra har en ganska stor andel annan verksamhet.

Produktion > 1 miljon m3/årOmsättning milj krRörelseresultat milj krRörelsemarginal i %
Vidas sågverk467245310
SCA Trä59944437
Moelven Timber31181475
Setra Group41391794
Södra Wood5934381
Produktion > 300000 m3/årOmsättning milj krRörelseresultat milj krRörelsemarginal i procent
Derome Timber AB16351519
AB Karl Hedin Sågverk13151199
Fiskarhedens Trävaru AB812537
Gällö Timber AB655406
Stora Enso Timber AB18161076
Holmen Timber1562805
Siljan Group AB1246544
Martinson Group AB1625644
Stenvalls Trä AB1320393
Norra Skogsägarna koncernen2300432
Norrskog Wood Products105381
Produktion >100000 m3/årOmsättning milj krRörelseresultat milj krRörelsemarginal i procent
AB Hilmer Andersson5656311
Nydala Trävaru AB252187
JG Anderssons söner AB423287
Wallnäs AB336206
AB Högland såg & hyvleri532316
Sandåsa Timber AB492184
Produktion > 50000 m3/år Omsättning milj krRörelseresultat milj krRörelsemarginal i procent
Nordanå Trä AB1812514
Brattby Sågverks AB1211311
Hedlunds Timber238177
Hjortkvarn Timber AB15985
Eksjö industri AB19994
Produktion <49000 m3/årOmsättning milj krRörelseresultat milj krRörelsemarginal i procent
Rydaholm Träförädling AB9644
Bäckebrons Sågverk AB15264
Gotlandsflis AB8511
Östanåsågen AB107-3-3

rörelsemarginal=rörelseresultat/nettoomsättning

källa: allabolag.se,  bokslutsrapporter