Sydsvensk gran vinnare i superkonjunkturen

De svenska sågverksföretagen har toppläge just nu. Men det finns skillnader inom landet – bäst går sågverken i Sydsverige.

Flera sågverksföretag redovisar tvåsiffriga siffror för sina rörelsemarginaler för första halvåret i år. Det var längesedan det var så god lönsamhet i branschen.

– Det är extremt just nu. Det är på samma nivå som 2006 och 2007, säger Magnus Niklasson som är marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

För sågverkskoncernen Vida, vars sågverksdel har ett rörelseresultat på 450 miljoner kronor och en omsättning på 2,7 miljarder kronor och därmed en rörelsemarginal på 17 procent, överträffar det till och med toppåret 2007.

– Det är bra. Byggandet och konsumtionen är bra på alla marknader vi är på. Vi får gå tillbaka till 1994 för att hitta ett bättre år för oss, säger koncernchef Santhe Dahl.

Bäst går det för sågverken i söder, eftersom mycket av deras granträvaror går till byggande och bygghandel medan den nordsvenska varan i större utsträckning går till industrikunder. De som säljer trävaror till fönster- och dörrtillverkare har ofta längre kontrakt och det tar längre tid för prisförändringar att slå igenom.

– Det är ofta inte lika volativt i norr medan det svänger häftigare för produkterna i södra Sverige, säger Magnus Niklasson.

Den högkonjunktur som råder just nu är på flera sätt bättre än den var 2006 och 2007. I dag finns inget gigantiskt timmeröverskott på grund av stora stormar och det går därför inte att öka sågverksproduktionen nämnvärt, vilket i sin tur är positivt för balansen på trävarumarknaden. USA-marknaden är också starkare nu än vad den var för drygt tio år sedan, och dessutom har Kina tillkommit som en köpare för svenska sågverksföretag. Det enda negativa just nu är lite sämre priser på trävaror i USA – även om de fortfarande är på historiskt höga nivåer – samt att utvecklingen i Kina är något osäker.

Hur länge håller den goda konjunkturen i sig?

– Ingen aning, men det finns ju bedömare som tror på en nedgång nästa år. Det svenska byggandet har nog peakat, men vi tycker att det har varit bra även i sommar, säger Santhe Dahl.

Den svenska kronan är svag jämfört med viktiga valutor som euron, dollarn och pundet och det gynnar de exportorienterade sågverken. Men inte ens på detta område finns särskilt stor anledning till oro.

– Så fort det är lite oroligt så försvagas kronan, så riksdagsvalet stärker förmodligen inte kronan, säger Santhe Dahl.

Så här bra går det för sågverken

Bolagen i tabellen nedan producerar cirka hälften av svensk sågverksproduktion, som totalt 2017 var 18,1 miljoner kubikmeter. Det var ett bra år även förra året, men i år är det extremt god lönsamhet.

De största sågverkens rörelsemarginaler de första halvåren 2018 och 2017  
20182017
Vidas sågverk179
Moelven Timber139
Holmen Trävaror125
Södra Wood (Sverige och Finland)112
Setra104
Stora Enso Wood Products (Sverige och utomlands)97
SCA Trä96
Rörelsemarginal= rörelseresultat/omsättning