Strålande tider för skogsindustrin

Södras och Setras kvartalsrapporter visar på extremt goda resultat för skogsindustrin. Det är inte bara massakokningen som ger pengar utan de tidigare förlustdrabbade sågverksrörelserna går också med bra vinst. Det gör mig nyfiken på hur det går för de privatägda sågverken – de som vanligtvis brukar ha mycket större vinster än Södra och Setra. Blir deras vinster dubbelt så stora? Det återstår att se när rapporterna trillar in under slutet av juli och under augusti månad.

Hittills kan vi konstatera att Södras nettoomsättning under andra kvartalet var 6,6 miljarder kronor (5,2) och rörelseresultatet 1,3 miljarder kronor (0,5). Med en rörelsevinst på 20 procent är det bästa kvartalsresultatet någonsin för Södra, enligt ett pressmeddelande.

Södra Cells nettoomsättning för andra kvartalet var 3,6 miljarder kronor (2,4), rörelseresultatet 1,2 miljarder kronor (0,4) och rörelsemarginalen 33 procent (17).

Södra Woods nettoomsättning för andra kvartalet var 1,5 miljarder kronor (1,4), rörelseresultatet 210 miljoner kronor (76) och rörelsemarginalen 14 procent (5). Under våren har interiörverksamheten avvecklats och siffrorna omfattar enbart sågverksrörelsen. Under ”övriga segment” redovisas förlusten inom Interiör, som uppgår till -75 miljoner kronor (-25), varav 63 miljoner kronor avser en engångskostnad relaterad till beslutet att upphöra med verksamheten.

Södra förklarar de exceptionellt goda siffrorna med den allmänt goda konjunkturen med höga priser på färdigvaror. Södras utbyggnad av massabruket i Värö i Halland blev helt rätt i tiden eftersom företaget nu kan leverera ökade massavolymer till en marknad som betalar 10 000 kronor per ton. Det är så jag undrar om jag läser Södras diagram fel, men det är faktiskt så högt genomsnittspriserna på blekt barrsulfatmassa levererade till europeiska kunder ligger för närvarande. En stark dollar, en stark euro och ett hyfsat starkt – men framför allt stabilt – brittiskt pund gör att hela skogsindustrin är valutadopad som grädde på moset i den goda konjunkturen.

Skogsindustrin har under våren slagit sig för bröstet och skrutit om prishöjningarna på virke. Visst har de höjts och visst ger de medlemsägda industrierna även utdelning men nog kunde massavedspriserna höjas mer rejält när Södra Cells rörelsemarginal ligger på hisnande 33 procent.

Liksom den svenska sommaren har inte heller Södra några stora moln på sin himmel. Det enda som verkar bekymra något är hoten om tullar och andra handelshinder – vilket på sikt kan försvaga den goda konjunkturen, samt diskussionen om äganderätten i Sverige – vilket kan göra att det inte går att plocka ut de för industrin nödvändiga virkesvolymerna ur skogen. En kort mening om att det svenska bostadsbyggandet bromsar in finns också med i kvartalsrapporten.

Här är det befogat att inflika att alla dessa tre faktorer var och en för sig kan påverka skogsindustrin väldigt negativt. Men just nu går det så oerhört bra att ingen vill vara så trist att den pratar om framtida tråkigheter.

Sågverksföretaget Setra har också kommit med sin rapport för andra kvartalet. Nettoomsättningen var 1,2 miljarder kronor (1,1), rörelseresultatet 141 miljoner kronor (57) och rörelsemarginalen 12 procent (5).

I dessa goda tider bygger Södra för att satsa på KL-trä, det vill säga korslimmat trä. I vintras beslutade även Setra om en satsning på KL-trä och om tillverkning av träkomponenter.  Liksom Södra gör även Setra en satsning på förnybara drivmedel, genom ett samarbete med Preem.

På ett år har det därmed hänt ganska mycket för två av Sveriges största skogsföretag som också är medlemsägda (Setra visserligen bara till hälften eftersom statliga Sveaskog äger andra hälften av företaget). Min gissning är att medlemmarna har spelat en viktig roll genom att vara tydlig i sitt ägarskap: vi vill ha en tryggad avsättning för vårt virke även i framtiden och vill att industrin satsar för ökat träbyggande och för en ökad produktion av drivmedel med skogen som råvara.

Frågan är om det blir lönsamt? Än så länge ger det inga pengar, vad det ger framöver får framtiden utvisa. När det gäller flerbostadsbyggande i trä är det snällaste man kan säga att det finns en stor potential. Ett annat sätt att se det är att uppförsbacken är lång. Trots att Sverige är ett skogsland har vi ingen egentlig tradition av att bygga flerbostadshus i trä, och inte särskilt många företag som vet hur man gör det på ett rationellt och lönsamt sätt.

När det gäller biodrivmedel är det hittills inte någon som fått snurr på det och bilindustrin satsar på el medan satsningen på biogasdrivna bilar (som kan köra på matrester) förvånande nog helt verkar vara över. Satsningarna på alternativa drivmedel är med andra ord extremt ryckig och satsningar på biodrivmedel med skogen som råvara ter sig därmed osäker.