Tradition med Södras prishöjningar på våren

Södra timmerbil
Timmerbil från Södra Foto: Södra

Den 9 maj höjde Södra inköpspriset för gran- och talltimmer, klentimmer samt för massaved med 40 kronor per fastkubikmeter (m3fub). Höjningen ökar avverkningen från redan högt läge.

Prishöjningarna har blivit en tradition och är en viktig händelse under arbetsåret för Södras inspektorer – och för medlemmarna. Eftersom alla vet att den kommer på våren, är det den alla väntar på för att skriva kontrakt på avverkning. Förra året kom höjningen den 20 april, på både timmer och massaved. 2015 kom en prishöjning på timmer den 25 maj och 2014 kom timmerprishöjningen den 14 maj. 2013 rådde lågkonjunktur i Europa och det var inget bra år för varken sågverk eller massaindustri. Men den 24 maj höjde ändå Södra inköpspriserna på normaltimmer av gran och tall och på klentimmer.

2012 och 2016 är undantag. Våren 2012 var ett riktigt dåligt år för efterfrågan på skogsprodukter och kapacitetsutnyttjandet på sågverk och massabruk låg bara på cirka 70 procent. I det läget nöjde sig Södra med att införa lokala marknadspremier på timmer. 2016 lade Södra ned sågverk och massabruket i Värö stod stilla på grund av utbyggnad. Då mäktade inte industrin med att ta emot så mycket virke, och då höjdes inte priserna.

Nu är läget helt annorlunda och Södras industrier går för högtryck. Det är större efterfrågan på massaved än på timmer, och branschfolk jag pratat med säger att det känns som om efterfrågan kommer att fortsätta. Förklaringen ligger i att industrin byggt ut och att massapriset samtidigt ligger på hisnande 1230 dollar, vilket motsvarar drygt 10760 svenska kronor. Det kan jämföras med ett massapris i svenska kronor på drygt 6000 kronor i maj 2014.

Alla marknader för trävaruexporten är bra, den svenska hemmamarknaden är bra och trävarupriset ligger därmed högt. Dessutom är valutorna till de exporterande sågverkens fördel. Både euron (10,30 kronor) och dollarn (8,80 kronor) är riktigt starka i förhållande till svenska kronan. Pundet har också stigit i värde och ligger nu på 11,70  kronor. Både sågverk och massaindustri har råd att betala mycket för råvaran.

 Men trots tidigare prishöjningar och stora prishöjningar i Baltikum och Norge var det inte lätt under vintersäsongen att få in tillräckligt mycket virke. Först var det blött i skogarna, och sedan mycket snö. Logistiska problem har gjort det svårt att få in virket från skogen till industrin – och detta i ett läge då massaindustrin i både Sverige och Finland har växlat upp och behöver mer virke och då sågverken går för fullt.

Skvallret säger att i år har både timmer och massaved i vältorna för leveransvirke åkt på samma bil – raka vägen till massabruken. Ingen tid för sortering här inte. Det tyder på något av en desperation och det blir inte lättare av att torkan sätter käppar i hjulet för skogsbruket när risken för skogsbrand gör att avverkningstakten måste dämpas.

Både timmer- och massavedspriset har gått upp ganska stadigt de senaste åren tack vare god efterfrågan på både brädor och pappersmassa och avverkningsanmälningarna har ökat. I oktober i fjol var avverkningsanmälningarna 30 procent högre i riket och 38 procent högre i Götaland jämfört med oktober 2016, enligt Skogsstyrelsens statistik. I och med den nya prisökningen ökar kontrakteringen från ett redan högt läge. Södra dominerar marknaden i södra Sverige och när Södra höjer priserna, gör alla andra köpare det också.

Tallvältor från skog som ägs av Södra-medlem.
Tallvältor från skog som ägs av Södra-medlem. Foto: Södra